Wpis

Przeczytaj o tym, co wydarzyło się ostatnio w MIM Solutions.

Piękny umysł a aukcje RTB

20 października Piotr Sankowski, CSO w MIM Solutions, wygłosił podczas Targów eHandlu w Warszawie prelekcję Piękny Umysł a aukcje RTB. Piotr przedstawił w niej fundamentalną zmianę, jaka zaszła na rynku RTB w ostatnich latach – przejście z II aukcji cenowej do I aukcji cenowej. Zaprezentował, jak wpływa to na wiarygodność graczy na rynku RTB oraz wskazał, jak zoptymalizować działania RTB w nowej rzeczywistości.

Całą prezentację można obejrzeć poniżej.

Piękny umysł a aukcje RTB

Podążaj za nami
Posty
Nasi klienci powiedzieli...