Aktualności i blog

Przeczytaj o tym, co wydarzyło się ostatnio w MIM Solutions.

Stworzyliśmy rozwiązanie z którego korzystają lekarze!

Z dniem 1 października 2021r. klinika leczenia zaburzeń płodności INVICTA wdrożyła nowe narzędzie AI – aplikację AIOO, którego MIM Solutions jest współtwórcą. AIOO w sposób spersonalizowany przewiduje prawdopodobną liczbę dojrzałych komórek jajowych, możliwych do uzyskania w procesie in vitro. Rozwiązanie – zasilane sztuczną inteligencją – opiera swoje prognozy o indywidualne wyniki badań laboratoryjnych pacjentki oraz jej historię leczenia.

Wraz z aplikacją klinika INVICTA stworzyła badanie, które umożliwia ocenę genetycznych predyspozycji pacjentki. Dzięki niemu prognozy AIOO dotyczące liczby dojrzałych komórek jajowych możliwych do uzyskania w toku stymulacji do in-vitro stają się jeszcze dokładniejsze.

Posty
Nasi klienci powiedzieli...