Wpis

Przeczytaj o tym, co wydarzyło się ostatnio w MIM Solutions.

Zapytanie ofertowe w zakresie prawnych aspektów ochrony IP dla produktów MIM Solutions Sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia są usługi doradztwa prawnego na rzecz MIM Solutions Sp. z o.o. związane z Projektem: „Ekspansja produktów i usług MIM Solutions Sp. z o.o. na rynek w Zjednoczonych Emiratach Arabskich” w ramach programu Polskie Mosty Technologiczne, w zakresie określonym poniżej:
I. Umowa z partnerem strategicznym MIM Solutions – KITOPI Catering Services LLC
1. Przygotowanie i negocjacje umowy w sprawie stworzenia systemu rekomendującego spersonalizowane zniżki z KITOPI Catering Services LLC, wraz z opracowaniem i negocjacjami załączników;
2. Organizacja i nadzór nad czynnościami związanymi z podpisaniem umowy określonej w punkcie 1 (zdalnie lub osobiście);
3. Bieżące doradztwo prawne w zakresie wykonania kolejnych etapów umowy określonej w punkcie 1, w tym akceptacji milestone’ów.
II. Doradztwo prawne w zakresie ochrony IP w Polsce i w zakresie dotyczącym umowy o której mowa w pkt I.1 oraz w zakresie działalności MIM Solutions Sp. z o.o.
III. Doradztwo prawne w zakresie prawnych aspektów inwestycji zagranicznych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
IV. Doradztwo prawne w zakresie prawnych rozwiązań ochrony IP w ZEA, w zakresie dotyczącym umowy, o której mowa
Prosimy o złożenie ofert określających całość usług prawnych wskazanych wyżej w nieprzekraczalnym terminie 28 lutego 2021 roku na adres MIM Solutions Sp. z o.o.
Oferty powinny określać łączny budżet (ryczałt) na zakres określony powyżej, przy założeniu że prace zakończą się nie później niż do dnia 27 kwietnia 2021 roku.
Ryczałt powinien uwzględniać także koszty ewentualnych podwykonawców kancelarii w obszarze prawa obcego.

Podążaj za nami
Posty
Nasi klienci powiedzieli...